LOGOWANIE

Kwalifikacja R5 - STYCZEŃ 2024

(Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja R5 - STYCZEŃ 2024':

- Najodpowiedniejszym stanowiskiem pod sad owocowy są ........
- W jaki sposób najczęściej rozmnaża się truskawki? ........
- Na rysunku przedstawiono objawy żerowania ........
- Do zwalczania przędziorków należy zastosować ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż, które warzywa należy uprawiać na glebach o odczynie najbardziej zbliżonym do zasadowego. ........
- Cykorię pędzi się ........
- Które pojemniki stosowane do produkcji rozsady można umieścić w gruncie razem z rośliną? ........
- Zgodnie z zasadami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej nawozy naturalne stałe, np. obornik, należy stosować w uprawach trwałych ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: