LOGOWANIE

Kwalifikacja MED9 - STYCZEŃ 2024

(Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED9 - STYCZEŃ 2024':

- Który z surowców farmaceutycznych to Adeps lanae? ........
- W procesie wytwarzania tabletek substancje rozsadzające dodaje się w celu ........
- Puder płynny to synonimowa nazwa ........
- Lek recepturowy sporządzony według zamieszczonej recepty to ........
- Zjawisko adsorpcji występuje w przypadku łączenia ........
- Oblicz dawkę jednorazową jodku potasu w leku recepturowym stosowanym zgodnie z zaleceniem zamieszczonym w przedstawionej recepcie, przy założeniu, że masa jednej łyżki wynosi 17,0 g. ........
- Ile gramów sacharozy należy użyć do sporządzenia 75,0 g syropu prostego na podstawie zamieszczonego składu? ........
- Z wysuszonych liści naparstnicy purpurowej należy sporządzić ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: