LOGOWANIE

Kwalifikacja MS17 - STYCZEŃ 2024

(Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS17 - STYCZEŃ 2024':

- Który z surowców farmaceutycznych to Adeps lanae? ........
- Którą postać leku otrzyma się z korzenia wymiotnicy (Ipecacuanhae radix), jeżeli surowiec zostanie zalany wodą o temperaturze pokojowej, z dodatkiem kwasu cytrynowego, a następnie ogrzany do temperatury wyższej niż 90 °C i utrzymywany w tej temperaturze przez 30 minut? ........
- Oblicz dawkę jednorazową jodku potasu w leku recepturowym stosowanym zgodnie z zaleceniem zamieszczonym w przedstawionej recepcie, przy założeniu, że masa jednej łyżki wynosi 17,0 g. ........
- Warunki aseptyczne nie są konieczne do sporządzenia ........
- Do badania lepkości maści służy ........
- Dextrosum to synonim ........
- Kwetiapina jest lekiem ........
- Termin realizacji recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego, od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji od dnia, nie może przekroczyć ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MS.17-SG-24.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: