LOGOWANIE

Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013':

- Na rysunku przedstawiono przekrój konstrukcji podłogi ........
- Zaczyny cementowe stosowane są ........
- Materiały styropianowe mają szerokie zastosowanie w budownictwie, ponieważ wykazują bardzo dobre właściwości termoizolacyjne oraz są odporne na działanie ........
- Wskaż właściwości technologiczne charakteryzujące konstrukcje strunobetonowe. ........
- Na którym schemacie prawidłowo rozmieszczono elementy zagospodarowania placu budowy? ........
- Wskaż środek transportu, który umożliwia transport materiałów budowlanych tylko w kierunku pionowym ........
- Cegły budowlane powinny być składowane w stosach do maksymalnej wysokości ........
- Na podstawie przedstawionego przekroju poziomego klatki schodowej, określ wysokość stopni w biegu - h oraz poziom najwyższej kondygnacji - H ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013