LOGOWANIE

Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013':

- Na rysunku przedstawiono przekrój konstrukcji podłogi ........
- Zaczyny cementowe stosowane są ........
- Materiały styropianowe mają szerokie zastosowanie w budownictwie, ponieważ wykazują bardzo dobre właściwości termoizolacyjne oraz są odporne na działanie ........
- Wskaż właściwości technologiczne charakteryzujące konstrukcje strunobetonowe. ........
- Na którym schemacie prawidłowo rozmieszczono elementy zagospodarowania placu budowy? ........
- Wskaż środek transportu, który umożliwia transport materiałów budowlanych tylko w kierunku pionowym ........
- Cegły budowlane powinny być składowane w stosach do maksymalnej wysokości ........
- Na podstawie przedstawionego przekroju poziomego klatki schodowej, określ wysokość stopni w biegu - h oraz poziom najwyższej kondygnacji - H ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013