LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2013


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2013':

- Zapis x3 na przedstawionym rysunku oznacza, że ........
- Które z wymienionych połączeń należy do grupy połączeń nierozłącznych? ........
- Na rysunku przedstawiono połączenie ........
- Który z wymienionych metali ma najniższą temperaturę topnienia? ........
- Zdjęcie przedstawia wykonywanie uzębienia koła zębatego na ........
- Maszynowa obróbka skrawaniem, podczas której obrabiany przedmiot wykonuje ruch obrotowy, a narzędzie porusza się równolegle do osi obrotu przedmiotu lub prostopadle do niej, bądź też wykonuje oba te ruchy łącznie to ........
- Zabierak i tarcza zabierakowa są wyposażeniem ........
- Na rysunku przedstawiono sprzęgło ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2013