LOGOWANIE

Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2009

(Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2009':

- Do której z wymienionych funkcji logicznych odnosi się przedstawiony na rysunku program, napisany w języku LAD, zgodnie z zamieszczoną listą przyporządkowania? ........
- Podzespół elektryczny przedstawiony na rysunku wymaga zasilania napięciem ........
- Określ, co jest warunkiem przejścia z kroku 2 do kroku 3 w procesie sterowania ramieniem robota? ........
- Jaką funkcję pełni urządzenie, którego dokumentację techniczną przedstawiono poniżej? ........
- Które z wymienionych przyrządów pomiarowych należy zastosować do pomiaru mocy pobieranej przez nagrzewnicę elektryczną z nadmuchem powietrza? ........
- W czasie pracy silnika prądu stałego stwierdzono silne iskrzenie na komutatorze spowodowane osadzeniem się na nim pyłu ze szczotek. Aby usunąć tę usterkę należy wyłączyć silnik, a następnie ........
- Układ prostowniczy sześciopulsowy powinien być zasilany napięciem ........
- W termometrach rezystancyjnych (oporowych) wykorzystuje się zjawisko polegające na zmianie ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2009