LOGOWANIE

Kwalifikacja B9 - PAŹDZIERNIK 2016

(Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B9 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Zawór napowietrzający w instalacji kanalizacyjnej montuje się ........
- Do rozłącznego podłączenia elektrycznego przepływowego ogrzewacza wody do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej należy zastosować ........
- Do łączenia rur stalowych ocynkowanych w instalacji wodociągowej stosuje się połączenia ........
- Zawór odcinający dopływ gazu do kotła gazowego należy zamontować w tym samym pomieszczeniu w odległości nie większej niż ........
- Na schemacie instalacji gazowej pion instalacyjny oznaczono cyfrą ........
- W budynkach wielorodzinnych do pomiaru ilości zużytego gazu montuje się gazomierze ........
- Główną próbę szczelności instalacji gazu przeprowadza się ........
- Który element instalacji parowej centralnego ogrzewania przedstawiono na rysunku? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.09-X-16.08