LOGOWANIE

Kwalifikacja B9 - STYCZEŃ 2015

(Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B9 - STYCZEŃ 2015':

- Do wód powierzchniowych zalicza się wody ........
- W celu zapewnienia grawitacyjnego spływu ścieków z przyborów sanitarnych w kierunku pionu, podejście należy ułożyć ze spadkiem co najmniej ........
- Zawory pływakowe w instalacji wodociągowej należy montować ........
- Do wykonania przedstawionej na rysunku instalacji przeciwpożarowej należy zakupić ........
- Do odprowadzenia ścieków z miski ustępowej należy zastosować podejście o średnicy ........
- W razie stwierdzenia niedrożności przewodu odpływowego w instalacji kanalizacyjnej należy ........
- Łączna długość podejścia gazowego, liczona po przewodzie od gazomierza do pierwszego urządzenia gazowego, nie może być mniejsza niż ........
- Na rysunku przedstawiono schemat zaworu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.09-X-15.01