LOGOWANIE

Kwalifikacja MED9 - STYCZEŃ 2020

(Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED9 - STYCZEŃ 2020':

- Który z wymienionych leków może wywołać niepożądane działanie, objawiające się nadmiernym uspokojeniem, sennością, zaburzeniami koordynacji ruchowej, zaburzeniami koncentracji, niewyraźnym widzeniem? ........
- Do produkcji tabletek musujących stosuje się mieszaninę kwasu organicznego i węglanu lub wodorowęglanu jako pomocnicze substancje ........
- Działanie przeciwgrzybicze wykazuje ........
- W celu sporządzenia 3,0% Sol. Acidi borici należy odważony w odpowiedniej ilości kwas borowy rozpuścić ........
- Furazydynę (preparat Furaginum) należy stosować ........
- Postać leku, z której uwalnianie substancji leczniczej zachodzi ze stałą szybkością w ustalonym czasie, to ........
- Ile gramów 3,0% roztworu kwasu borowego należy użyć do sporządzenia leku według podanej recepty? ........
- Konsystencję maści bada się za pomocą ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: