LOGOWANIE

Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - STYCZEŃ 2009


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - STYCZEŃ 2009':

- Room service to ........
- Osoby, które korzystają z dowolnych usług i produktów obiektu hotelarskiego, z wyjątkiem noclegowych, zalicza się do ........
- Które obiekty hotelarskie, według ustawy o usługach turystycznych, dostosowane są do samoobsługi klientów? ........
- Do zadań której z wymienionych organizacji należą: obrona interesów członków, wspólna promocja, ochrona prawna, doskonalenie wiedzy zawodowej, integracja środowisk hotelarskich i producentów na rzecz hotelarstwa oraz doradztwo inwestycyjne? ........
- Które działanie nie jest realizowane przez Polskie Zrzeszenie Hoteli? ........
- W czterech tabelach przedstawiono charakterystykę obiektu hotelarskiego na podstawie wybranych wymagań kategoryzacyjnych. Który z opisów najpełniej charakteryzuje hotel 4*? ........
- Trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi wyróżnia się dla ........
- Które sformułowanie charakteryzuje zakres usług centrum biznesu w hotelu? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - STYCZEŃ 2009