LOGOWANIE

Kwalifikacja E13 - STYCZEŃ 2014

(Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E13 - STYCZEŃ 2014':

- Na rysunku przedstawiono sieć o topologii ........
- Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma ........
- Norma EN 50167 dotyczy okablowania ........
- Na rysunku przedstawiono tylny panel ........
- Do której warstwy modelu ISO/OSI należy segmentowanie danych, komunikacja w trybie połączeniowym z wykorzystaniem protokołu TCP oraz komunikacja w trybie bezpołączeniowym z wykorzystaniem protokołu UDP? ........
- Okablowanie pionowe w sieci strukturalnej łączy ........
- Która antena charakteryzuje się największym zyskiem energetycznym oraz umożliwia zestawienie połączenia na dużą odległość? ........
- W celu sprawdzenia mapy połączeń kabla UTP Cat 5e w sieci lokalnej należy użyć ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.13-X-14.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: