LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2014


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2014':

- List przewozowy CIM ma zastosowanie w transporcie ........
- Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych w transporcie kolejowym oznacza się ........
- Działania związane z realizacją zamówień w każdym z procesów logistycznych określa plan ........
- Koszty, które pozostają niezmienne niezależnie od zwiększenia lub zmniejszenia wielkości produkcji, nazywamy kosztami ........
- Transport bimodalny to transport ........
- Przedstawiony znak, umieszczony na opakowaniu transportowym informuje o ........
- LIFO oznacza zasadę wydawania z magazynu w pierwszej kolejności towarów, które ........
- Zdjęcie przedstawia magazyn ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: