LOGOWANIE

Kwalifikacja EKA1 - STYCZEŃ 2014 (test 2)

(Obsługa klienta w jednostkach administracji)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EKA1 - STYCZEŃ 2014 (test 2)':

- Zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w formie decyzji administracyjnej taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej, ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne, jest przykładem ........
- Najwyższą władzą stowarzyszenia jest ........
- Sprawa dotyczy przyznania w roku 2014 nagrody i prowadzona jest w dziale kadr (DK), przez referenta Andrzeja Kotowskiego. Jest to trzecia sprawa związana z nagrodami, podziękowaniami i listami gratulacyjnymi w tym urzędzie gminy. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ, który znak sprawy powinien nadać referent zgodnie z instrukcją kancelaryjną. ........
- Źródłem prawa postępowania administracyjnego jest ........
- Sprawozdania finansowe określone w przepisach o rachunkowości podlegają ogłoszeniu ........
- Z zamieszczonego przepisu Kodeksu spółek handlowych wynika, że partnerem w spółce partnerskiej nie może być ........
- Z powołanego przepisu Kodeksu cywilnego wynika, że oferta wysłana o godzinie 12:00 listem poleconym priorytetowym, bez oznaczenia terminu oczekiwania na odpowiedź, przestaje wiązać oferenta ........
- Jeżeli gość hotelu na skutek własnej nieostrożności poślizgnął się w hotelowej kabinie prysznicowej i złamał rękę, to ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: