LOGOWANIE

Kwalifikacja R5 - CZERWIEC 2017

(Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja R5 - CZERWIEC 2017':

- Najlepsze warunki do uprawy późnych odmian jabłoni występują w Polsce ........
- Przed założeniem plantacji roślin jagodowych należy zastosować nawożenie ........
- Rysunek przedstawia kolejne etapy uszlachetniania metodą ........
- Do odstraszania zwierzyny łownej należy używać środków ochrony roślin z grupy ........
- Duża wilgotność powietrza nie sprzyja uprawie ........
- Wskaż prawidłowe następstwo roślin. ........
- W uprawach ekologicznych w zwalczaniu chwastów nie można stosować ........
- Na rysunku widoczny jest kwiatostan ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: R.05-X-17.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: