LOGOWANIE

Kwalifikacja AU65 - CZERWIEC 2014

(Rozliczanie wynagrodze艅 i danin publicznych)


WYBIERZ ILO艢膯 PYTA艃:


Przyk艂adowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU65 - CZERWIEC 2014':

- Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umow臋 o prac臋 zale偶y od rezultat贸w jego pracy, tj. ilo艣ci wykonanych prawid艂owo przez niego produkt贸w. Po przekroczeniu normy ilo艣ci wykonanych produkt贸w stawka wynagrodzenia za ka偶d膮 wykonan膮 sztuk臋 ponad norm臋 zostaje podwy偶szona. Pracodawca nalicza pracownikowi wynagrodzenie w systemie ........
- W o艣wiadczeniu do umowy zlecenia zleceniobiorca o艣wiadczy艂, 偶e wykonanie zlecenia to jedyny tytu艂 do ubezpiecze艅 i wyrazi艂 zgod臋 na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Z umowy zlecenia wynikaj膮 zrycza艂towane koszty uzyskania przychodu w wysoko艣ci 20%. Na podstawie fragmentu rachunku do umowy zlecenia, oblicz podstaw臋 opodatkowania z tytu艂u tej umowy. ........
- Pracownik zatrudniony na umow臋 o prac臋 od 01.03.2014 r. uleg艂 wypadkowi w czasie wykonywania pracy dnia 03.03.2014 r., z艂o偶y艂 za艣wiadczenie o czasowej niezdolno艣ci do pracy ZUS ZLA od 03.03.2014 r. do 12.03.2014 r. tj. 10 dni. Pracodawca sporz膮dzi艂 protok贸艂 ustalenia okoliczno艣ci i przyczyn wypadku przy pracy Wypadek nie powsta艂 z winy pracownika, kt贸ry przestrzega艂 przepis贸w dotycz膮cych ochrony 偶ycia i zdrowia. Pracownik by艂 trze藕wy i nic by艂 pod wp艂ywem 艣rodk贸w odurzaj膮cych ani psychotropowych. Wypadek zosta艂 uznany przez ZUS. Wynagrodzenie pracownika wynikaj膮ce z umowy pomniejszone o sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne finansowane przez ubezpieczonego wynosi 3 000,00 z艂otych. Pracownikowi ........
- Obowi膮zkiem podatkowym wg ustawy Ordynacja Podatkowa jest ........
- Przedsi臋biorstwo ABC jest mikro-przedsi臋biorc膮 i czynnym p艂atnikiem podatku VAT. W艂a艣ciciel zg艂osi艂 w urz臋dzie skarbowym, 偶e b臋dzie rozlicza艂 si臋 z podatku VAT metod膮 kasow膮. Wska偶, kt贸r膮 deklaracj臋 i w jakim terminie zobowi膮zany jest z艂o偶y膰 w urz臋dzie skarbowym. ........
- Pan Kazimierz kupi艂 od pana Adama, osoby fizycznej nieprowadz膮cej dzia艂alno艣ci gospodarczej, u偶ywany samoch贸d w cenie 15 000,00 z艂. Cena zakupu samochodu jest zgodna z warto艣ci膮 rynkow膮. Korzystaj膮c z fragmentu ustawy o podatku od czynno艣ci cywilnoprawnych, oblicz kwot臋 podatku od czynno艣ci cywilnoprawnych, kt贸r膮 powinien zap艂aci膰 nabywca samochodu do urz臋du skarbowego. ........
- Przedsi臋biorca, b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮 i p艂atnikiem sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne, chce dokona膰 zmiany danych dotycz膮cych miejsca prowadzenia dzia艂alno艣ci (tzn. miejsca zamieszkania). Zmiany danych p艂atnika sk艂adek dokonuje ........
- W maju 2014 r. osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 zatrudnia cztery osoby na podstawie r贸偶nych um贸w. Wska偶 kwot臋 sk艂adki, kt贸r膮 ma zap艂aci膰 p艂atnik na Fundusz Pracy od ubezpieczonych wykonuj膮cych u niego prac臋, je偶eli s膮 to nast臋puj膮ce osoby:
- pracownik zatrudniony na umow臋 o prac臋, wynagrodzenie brutto 2 000 z艂.
- zleceniobiorca wykonuj膮cy prac臋 na podstawie umowy zlecenia, kwota na umowie 1 500 z艂 (osoba ta jest zatrudniona u innego pracodawcy na podstawie umowy o prac臋 z wynagrodzeniem wy偶szym od minimalnego).
- pracownik zatrudniony na umow臋 o prac臋, wynagrodzenie brutto 1 000 z艂, nie posiada innego tytu艂u na Fundusz Pracy,
- pracownik zatrudniony na umow臋 o prac臋, wynagrodzenie brutto 2 000 z艂. m臋偶czyzna w wieku 62 lat. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawod贸w: