LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 16701 - W cz臋艣ci C akt osobowych pracodawca powinien przechowywa膰
 • Pytanie nr 16702 - Pracodawca ma obowi膮zek przed przyst膮pieniem pracownika do pracy zbada膰, czy nie ma medycznych pr...
 • Pytanie nr 16703 - Zamawiaj膮cy - osoba fizyczna, kt贸ra prowadzi Biuro Obrotu Nieruchomo艣ciami, ma do wykonania dokum...
 • Pytanie nr 16704 - Do obowi膮zk贸w pracownika na stanowisku przedstawiciela handlowego nale偶y zawieranie um贸w sprzeda偶...
 • Pytanie nr 16705 - Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umow臋 o prac臋 zale偶y od rezultat贸w jego pracy, tj. ilo艣...
 • Pytanie nr 16706 - Wynagrodzenie netto ustalane jest jako r贸偶nica kwoty wynagrodzenia brutto oraz kwoty
 • Pytanie nr 16707 - Kt贸ry zestaw zawiera elementy listy p艂ac stanowi膮ce podatkowy koszt zatrudnienia pracownika u pra...
 • Pytanie nr 16708 - W maju 2014 r. nominalny czas pracy to 168 godzin i tyle pracownik przepracowa艂 oraz pe艂ni艂 kilka...
 • Pytanie nr 16709 - Na podstawie fragmentu listy p艂ac, okre艣l podstaw臋 wymiaru sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Pytanie nr 16710 - W o艣wiadczeniu do umowy zlecenia zleceniobiorca o艣wiadczy艂, 偶e wykonanie zlecenia to jedyny tytu艂...
 • Pytanie nr 16711 - Mimo trwania stosunku pracy, ubezpieczeniom spo艂ecznym (emerytalnemu i rentowemu) nie podlega pra...
 • Pytanie nr 16712 - Pani Ewelina, specjalista do spraw rachunkowo艣ci zarz膮dczej jest zatrudniona na podstawie umowy o...
 • Pytanie nr 16713 - Pracodawca, osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, je艣li podmiotem zatrudniaj膮cym 1 p...
 • Pytanie nr 16714 - Prawo do zasi艂ku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego przys艂uguje pracownikowi od pierwszego d...
 • Pytanie nr 16715 - Pracownik zatrudniony na umow臋 o prac臋 od 01.03.2014 r. uleg艂 wypadkowi w czasie wykonywania prac...
 • Pytanie nr 16716 - Pracownik zatrudniony na 1/3 etatu uzyskuje miesi臋czne wynagrodzenie w wysoko艣ci 800 z艂. Pracodaw...
 • Pytanie nr 16717 - Ile wynosi podstawa wymiaru sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne za marzec 2014 r. na podstawie fra...
 • Pytanie nr 16718 - W maju 2013 r. liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosi艂a: od 01 do 16 maja - 42 eta...
 • Pytanie nr 16719 - Wed艂ug ustawy Ordynacja Podatkowa p艂atnikiem podatku jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednos...
 • Pytanie nr 16720 - Obowi膮zkiem podatkowym wg ustawy Ordynacja Podatkowa jest
 • Pytanie nr 16721 - Podatnik nie zap艂aci odsetek od zaleg艂o艣ci bud偶etowych, je偶eli ich warto艣膰 zgodnie z przepisami u...
 • Pytanie nr 16722 - Podatnik w dniu 01 lutego 2013 r. naby艂 towary potwierdzone faktur膮 zakupu. W tym samym dniu zali...
 • Pytanie nr 16723 - Kt贸ra z wymienionych grup podatk贸w ma charakter maj膮tkowy?
 • Pytanie nr 16724 - Sp贸艂ka z o.o. REMIX posiada budowl臋 o warto艣ci pocz膮tkowej 1 200 000 z艂. Dotychczasowe umorzenie ...
 • Pytanie nr 16725 - Przedsi臋biorstwo ABC jest mikro-przedsi臋biorc膮 i czynnym p艂atnikiem podatku VAT. W艂a艣ciciel zg艂os...
 • Pytanie nr 16726 - Osoba fizyczna prowadzi sklep detaliczny od 01.01.2014 i od tego momentu zg艂osi艂a si臋 jako czynny...
 • Pytanie nr 16727 - Oblicz kwot臋 podatku akcyzowego dla sprowadzonego z Niemiec samochodu osobowego o pojemno艣ci siln...
 • Pytanie nr 16728 - Podstaw膮 opodatkowania podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych na zasadach rycza艂tu ewidencjonowa...
 • Pytanie nr 16729 - Podatnik rozlicza podatek dochodowy na zasadzie karty podatkowej. Decyzj膮 naczelnika urz臋du skarb...
 • Pytanie nr 16730 - Pan Kazimierz kupi艂 od pana Adama, osoby fizycznej nieprowadz膮cej dzia艂alno艣ci gospodarczej, u偶yw...
 • Pytanie nr 16731 - Przedsi臋biorstwo ABC jest mikro-przedsi臋biorc膮. w艂a艣ciciel zg艂osi艂 w urz臋dzie skarbowym, 偶e jako ...
 • Pytanie nr 16732 - Przedsi臋biorstwo ABC sprzeda艂o towar (buty damskie) przedsi臋biorstwu XYZ na podstawie zam贸wienia ...
 • Pytanie nr 16733 - Podatnik b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮 prowadz膮c膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, jako p艂atnik podatku dochodowe...
 • Pytanie nr 16734 - Pracodawca podpisa艂 umow臋 o prac臋 w dniu 30 kwietnia 2013 r. W umowie wskaza艂 dat臋 rozpocz臋cia pr...
 • Pytanie nr 16735 - Przedsi臋biorca, b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮 i p艂atnikiem sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne, chce dokon...
 • Pytanie nr 16736 - Pracodawca wpisany do rejestru REGON zatrudnia 5 pracownik贸w na umow臋 o prac臋. Wska偶 rok sk艂adkow...
 • Pytanie nr 16737 - Osoba fizyczna prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, zatrudnia na umow臋 o prac臋 jednego pracownika. W...
 • Pytanie nr 16738 - Ile wynosi podstawa wymiaru na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za maj 2014 r. dla pracownika z...
 • Pytanie nr 16739 - U pracodawcy, jako p艂atnika sk艂adek na Fundusz Gwarantowanych 艢wiadcze艅 Pracowniczych, w miesi膮cu...
 • Pytanie nr 16740 - W maju 2014 r. osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 zatrudnia cztery osoby na podsta...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ