LOGOWANIE

Kwalifikacja TG5 - WRZESIEŃ 2015

(Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG5 - WRZESIEŃ 2015':

- Kręgi piersiowe w półtuszy wieprzowej to elementy kostne pomiędzy ........
- Do rozbioru półtusz należy zastosować ........
- Dużą wydajność i szybkość zamrażania uzyskuje się stosując metodę ........
- Do tłuszczów wyborowych należy zaliczyć ........
- Przygotowując kiełbaśnice do produkcji, należy poddać je kolejno: ........
- Który rodzaj obróbki cieplnej należy zastosować w produkcji wędzonek? ........
- Do produkcji użyto 1200 kg surowca mięsnego. Oblicz wydajność produktu gotowego, jeżeli otrzymano 1500 kg produktu. ........
- W dziale konfekcjonowania, do cięcia i porcjowania mięsa, należy zastosować ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: