LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2014

(Obsługa magazynów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2014':

- Utrzymywanie nadmiernego zapasu w magazynie zakładu produkcyjnego może spowodować ........
- Na podstawie którego dokumentu odbywa się przesunięcie materiałów pomiędzy magazynami? ........
- Odpady dzieli się na ........
- Wykorzystanie powierzchni ładownej palety, przez opakowania transportowe o dnie prostokątnym, powinno wynosić ........
- Proces polegający na odzyskaniu z odpadów, substancji lub materiałów i ich ponowny m wy korzystaniu, nazywany jest ........
- Specyfikację marszruty produkcyjnej można przedstawić za pomocą ........
- Rysunek przedstawia ........
- Regionalne centra logistyczne mają zasięg oddziaływania ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: