LOGOWANIE

Kwalifikacja MG39 - STYCZEŃ 2023

(Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG39 - STYCZEŃ 2023':

- Wydobycie dobowe ze ściany o długości 300,0 m i wysokości 2,5 m, w której uzyskuje się postęp dobowy 3,6 m/d, przy gęstości węgla 1,4 Mg/m³ wynosi ........
- Dane dotyczące wielkości i struktury produkcji w ujęciu ilościowym i wartościowym zawiera ........
- Najbardziej odpowiednią formą organizacji robót w ścianie zmechanizowanej jest forma ........
- Do środków ochrony zbiorowej nie zalicza się ........
- W wyrobisku ścianowym stwierdzono 19,2% zawartości tlenu. Co należy zrobić w tej sytuacji? ........
- Osoby przebywające w wyrobiskach korytarzowych drążonych w węglu kamiennym, przewietrzanych wentylacją odrębną na długości większej niż 300 m, wyposaża się w ........
- Przedstawionym na rysunku przyrządem pomiarowym jest ........
- W przeliczeniu na 1 m2 przekroju wyrobiska w świetle obudowy w zaporze przeciwwybuchowej w polach metanowych umieszcza się nie mniej niż ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MG.39-SG-23.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: