LOGOWANIE

Kwalifikacja MS14 - CZERWIEC 2014

(Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS14 - CZERWIEC 2014':

- Stare usunięte wypełnienia amalgamatowe (odpady amalgamatowe) przechowuje się w szczelnie w zamkniętym naczyniu ........
- Przedstawiona na rysunku dźwignia służy do ........
- Atrycja to utrata twardych tkanek zęba w wyniku ........
- Do matowienia wypełnienia z amalgamatu dochodzi w wyniku tworzenia się na powierzchni ........
- Wskaż ilość punktów podparcia pacjenta przyjmowanego w pozycji leżącej. ........
- Do którego zabiegu należy przygotować znieczulenie? ........
- W celu przygotowania cementu Millera do wypełnienia ubytku w zębie mlecznym, proszek cementu fosforanowego należy połączyć z opiłkami ........
- Decyzję o wydaniu uprawnionemu organowi oryginału dokumentacji medycznej podejmuje ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: