LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 + AU32 - CZERWIEC 2014


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 + AU32 - CZERWIEC 2014':

- Uporządkowany łańcuch operacji związanych z przepływem zasobów to ........
- Do kosztów finansowych zaliczymy koszty ........
- Proces polegający na ustaleniu jednostkowego, technicznego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego i produktu niezakończonego określa się jako ........
- W przypadku organizacji przewozu ładunków, szczególnie ponadnormatywnych ciężkich lub o dużych wymiarach, konieczne jest wyznaczenie trasy przejazdu przez ........
- Dopuszczalna długość zestawu z przyczepą w większości krajów Europy wynosi ........
- Prawidłowa kolejność przepływu towarów przez wszystkie strefy magazynu jest następująca: ........
- Proces łączenia niewielkich przesyłek, od różnych dostawców dla różnych odbiorców, w celu transportu ich w jednym kontenerze, to ........
- Zapas ratujący jest oznaczony cyfrą ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: