LOGOWANIE

Kwalifikacja AU32 - CZERWIEC 2014

(Organizacja transportu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU32 - CZERWIEC 2014':

- Według formuły handlowej INCOTERMS 2010 DAT (DELIVERED AT TERMINAL) towar uważa się za dostarczony, gdy sprzedawca udostępni go ........
- Na rysunku przedstawiono elementy ........
- Rysunek przedstawia ........
- Do przewozu ładunku w transporcie morskim stosowany jest list ........
- Długość pojazdu członowego realizującego przewozy na terenie Polski nie może przekraczać ........
- Skrót UTI oznacza ........
- Do przewozu 30 palet z cementem w workach należy użyć wagonu ........
- Firma transportowa wynajęła 2 podnośniki na 4 dni i poniosła koszt w wysokości 1 600 zł. Ile wyniosła opłata za 1 dzień użytkowania jednego podnośnika? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: