LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2014

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 18361 - Przy przewozie foteli biurowych z Lublina do Berlina, środkiem transportu kolejowego, należy stos...
 • Pytanie nr 18362 - Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym licencję na wykonywanie transportu drogowego towarów na o...
 • Pytanie nr 18363 - Który z dokumentów uprawnia do wykonywania przewozów pomiędzy krajami Unii Europejskiej?
 • Pytanie nr 18364 - Formuła handlowa FOB według INCOTERMS 2010 ma zastosowanie przy transakcjach handlowych wykonywan...
 • Pytanie nr 18365 - Według formuły handlowej INCOTERMS 2010 DAT (DELIVERED AT TERMINAL) towar uważa się za dostarczon...
 • Pytanie nr 18366 - Przewóz sprzętu elektronicznego w kontenerach transportem morskim w określonych odstępach czasu i...
 • Pytanie nr 18367 - Transport węgla z Wrocławia do Gdańska, barką zarejestrowaną pod niemiecką banderą, to przewóz...
 • Pytanie nr 18368 - Nadwozie samochodowe typu cysterna zaliczane jest do nadwozi
 • Pytanie nr 18369 - Załadunek oraz zabezpieczenie ładunku na środku transportu to czynności
 • Pytanie nr 18370 - Na rysunku przedstawiono elementy
 • Pytanie nr 18371 - Przedsiębiorstwo ma zaplanować przewóz wyrobów plastikowych na odległość 360 km ze średnią prędko...
 • Pytanie nr 18372 - Zgodnie z Umową AETR dobowy czas prowadzenia pojazdu może być wydłużony dwa razy w ciągu 6 dobowy...
 • Pytanie nr 18373 - Na rysunku przedstawiono przykład kodu kreskowego
 • Pytanie nr 18374 - W kodzie EAN-13 trzecia grupa cyfr oznacza numer
 • Pytanie nr 18375 - Rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 18376 - Nadawca towaru określił osiem wymagań, jakie mają być spełnione przy przewozie sprzętu AGD . Prze...
 • Pytanie nr 18377 - Czynnikiem ekonomicznym wpływającym na ilość, rodzaj i zakres świadczonych usług transportowych j...
 • Pytanie nr 18378 - Pisemna umowa na podstawie której odbywa się przewóz ładunków w żegludze nieregularnej, to
 • Pytanie nr 18379 - Na rysunku przedstawiono list przewozowy stosowany w transporcie
 • Pytanie nr 18380 - Do przewozu ładunku w transporcie morskim stosowany jest list
 • Pytanie nr 18381 - Jeżeli za każdą jednostkę pracy przewozowej stawka jednostkowa wzrasta wraz ze wzrostem świadczon...
 • Pytanie nr 18382 - Ile wyniesie opłata za przewóz na trasie 650 km, jeżeli cena przewozu do 300 km wynosi 500 zł, a ...
 • Pytanie nr 18383 - Cena usługi transportowej wynosi 500 zł. Przedsiębiorstwo transportowe udziela rabatu w wysokości...
 • Pytanie nr 18384 - Opłata podstawowa za przewóz nawozów wynosi 2 400,00 zł, a współczynnik korygujący 0,8. Jaki jest...
 • Pytanie nr 18385 - Długość pojazdu członowego realizującego przewozy na terenie Polski nie może przekraczać
 • Pytanie nr 18386 - Przy przewozie pojazdem drogowym o szerokości 2,55 m, całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem, ni...
 • Pytanie nr 18387 - Rysunek przedstawia przewóz z zastosowaniem modelu
 • Pytanie nr 18388 - Rysunek przedstawia system przeładunku
 • Pytanie nr 18389 - Przewóz naczepy samochodowej wagonem kieszeniowym realizowany jest systemem
 • Pytanie nr 18390 - Skrót UTI oznacza
 • Pytanie nr 18391 - Do przeładunku kontenera 40-stopowego z naczepy na statek należy użyć
 • Pytanie nr 18392 - Urządzenie przedstawione na rysunku to
 • Pytanie nr 18393 - Rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 18394 - Do załadunku paletowych jednostek ładunkowych na naczepę należy zastosować
 • Pytanie nr 18395 - Do przewozu 30 palet z cementem w workach należy użyć wagonu
 • Pytanie nr 18396 - Czas poprawnej pracy środka transportu do uszkodzenia lub przebieg, po jakim uszkodzenie następuj...
 • Pytanie nr 18397 - Stan licznika samochodu dostawczego wynosi 317 000 km. Dokładna kontrola układu hamulcowego, zgod...
 • Pytanie nr 18398 - Po pozytywnym przejściu badań Urzędu Dozoru Technicznego, użytkownik wózka otrzymuje
 • Pytanie nr 18399 - Rysunek przedstawia fragment
 • Pytanie nr 18400 - Firma transportowa wynajęła 2 podnośniki na 4 dni i poniosła koszt w wysokości 1 600 zł. Ile wyni...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ