LOGOWANIE

Kwalifikacja EE2 - PRÓBNY

(Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE2 - PRÓBNY ':

- Blok przedstawiony na rysunku realizuje funkcję logiczną ........
- Na zamieszczonym rysunku przedstawiono schemat czujnika ........
- Do zaciskania końcówek na przewodach elektrycznych używa się ........
- W siłowniku dwustronnego działania o średnicy tłoka D = 20 mm oraz sprawności 0,8 zasilanego ciśnieniem p = 0,6 MPa teoretyczna siła przy wysunięciu siłownika wynosi około ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: