LOGOWANIE

Kwalifikacja BUD1 + BUD8 + BUD12 + BUD14 + BUD15 - STYCZEŃ 2014


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BUD1 + BUD8 + BUD12 + BUD14 + BUD15 - STYCZEŃ 2014':

- Drzwi przedstawione na rysunku to drzwi ........
- Konstrukcja szkieletowa budynku składa się ........
- Do budowy ścian stosuje się pustaki typu ........
- Spadek podłużny drogi na placu budowy nie powinien przekraczać ........
- Przedstawione na rysunku zawiesie dwulinowe służy do ........
- Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż ........
- Powierzchnia stropu przedstawionego na rysunku wynosi ........
- Odległość koparki od krawędzi wykopu poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu powinna wynosić ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO