LOGOWANIE

Kwalifikacja EE3 + EE22 - PRÓBNY


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE3 + EE22 - PRÓBNY ':

- Zamieszczone zdjęcie przedstawia ........
- Do wykrywania błędów w programach napisanych w asemblerze służy program zwany ........
- Oszacuj wartość potencjału bazy przy pracy aktywnej tranzystora, którego schemat przedstawiono poniżej. ........
- W wyniku pomiarów w układzie cyfrowym, przedstawionym na poniższym rysunku, stwierdzono, że każdy impuls zegarowy powoduje przeniesienie informacji z wejścia I na wyjście Q. Na tej podstawie ustalono, że układ ten pracuje jak przerzutnik typu ........
- Jakiego przyrządu należy użyć, by zmierzyć amplitudę przebiegu z generatora taktującego układ mikroprocesorowy o częstotliwości f = 25 MHz? ........
- Licznik modulo 10 jest uszkodzony i zlicza do 16. Jaka jest przyczyna wadliwej pracy licznika? ........
- Podczas prac serwisowych, związanych z wylutowywaniem podzespołów elektronicznych we wzmacniaczu akustycznym, pracownik powinien posiadać ........
- Brak uziemionej opaski na przegubie pracownika serwisu sprzętu elektronicznego może spowodować ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: