LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 1948 - Zamieszczone zdjęcie przedstawia
 • Pytanie nr 1949 - Jaką funkcję pełni układ przedstawiony na poniższym schemacie, składający się z elementów T3, R31...
 • Pytanie nr 1950 - Do wykrywania błędów w programach napisanych w asemblerze służy program zwany
 • Pytanie nr 1951 - Co oznacza symbol CE zamieszczony w dokumentacji technicznej wyrobu?
 • Pytanie nr 1952 - Oszacuj wartość potencjału bazy przy pracy aktywnej tranzystora, którego schemat przedstawiono po...
 • Pytanie nr 1953 - Z analizy schematu poniższego układu elektronicznego wynika, że wzrost napięcia +Uvar spowoduje
 • Pytanie nr 1954 - W wyniku pomiarów w układzie cyfrowym, przedstawionym na poniższym rysunku, stwierdzono, że każdy...
 • Pytanie nr 1955 - Minimalna znormalizowana moc znamionowa rezystora R1 w dwustopniowym wzmacniaczu zasilanym napięc...
 • Pytanie nr 1956 - Jakiego przyrządu należy użyć, by zmierzyć amplitudę przebiegu z generatora taktującego układ mik...
 • Pytanie nr 1957 - Zwiększenie pętli histerezy regulatora dwustawnego w układzie regulacji
 • Pytanie nr 1958 - Licznik modulo 10 jest uszkodzony i zlicza do 16. Jaka jest przyczyna wadliwej pracy licznika?
 • Pytanie nr 1959 - Podczas prac serwisowych, związanych z naprawą konkretnego urządzenia elektronicznego, pracownik ...
 • Pytanie nr 1960 - Podczas prac serwisowych, związanych z wylutowywaniem podzespołów elektronicznych we wzmacniaczu ...
 • Pytanie nr 1961 - Przepisy zabraniają wykonywania prac serwisowych instalacji antenowych w warunkach
 • Pytanie nr 1962 - Brak uziemionej opaski na przegubie pracownika serwisu sprzętu elektronicznego może spowodować
 • Pytanie nr 1963 - Środkiem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej podczas montażu sieci komputerowej z wykorzystani...
 • Pytanie nr 1964 - Wskaż czynności, które należy wykonać, udzielając pomocy przedlekarskiej osobie porażonej prądem ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ