LOGOWANIE

Kwalifikacja EE4 + EE5 - STYCZEŃ 2015


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE4 + EE5 - STYCZEŃ 2015':

- Transformator trójfazowy o grupie połączeń Dy5 i napięciach znamionowych U1n = 400 V, U2n = 115 V ma przekładnię zwojową równą około ........
- Wyłącznik różnicowoprądowy o oznaczeniu EFI-4; 40/0,03 charakteryzuje się ........
- Na zdjęciu przedstawiono ........
- Który aparat elektryczny przedstawiono na rysunku? ........
- W przedstawionym schemacie połączeń układu sterowania występują między innymi symbole graficzne oznaczające następujące elementy: ........
- Na którym rysunku przedstawiono przewód YDYt? ........
- Przedstawiony na rysunku element PT w układzie zasilania silnika indukcyjnego pełni rolę zabezpieczenia ........
- Prądnicę tachometryczną można zastosować ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: