LOGOWANIE

Kwalifikacja MS14 - STYCZEŃ 2015

(Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS14 - STYCZEŃ 2015':

- Do gotowych past fleczerowych należą: ........
- Przedstawione na rysunku narzędzie to dźwignia ........
- Worek z odpadami medycznymi skażonymi należy oznakować kodem ........
- Do powstania dysfunkcji narządu żucia przyczynia się ........
- W zasięgu lewej ręki asystentki powinien znajdować się ........
- W celu dopasowania ortodontycznego aparatu czynnego zdejmowanego, lekarzowi należy przygotować ........
- Dokumentacja medyczna w postaci zleceń i skierowań pozostaje ........
- Dokumentacja ewidencyjna pacjentów prowadzona w systemie chronologicznym polega na zapisywaniu pacjentów według ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: