LOGOWANIE

Kwalifikacja MED3 + MED14 - STYCZEŃ 2013


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED3 + MED14 - STYCZEŃ 2013':

- Epilepsja to choroba układu ........
- Przemianami psychicznymi człowieka zachodzącymi we wszystkich okresach jego życia zajmuje się psychologia ........
- Na rysunku budowy żołądka literą X oznaczono miejsce połączenia żołądka ........
- Procesy unieszkodliwiania zanieczyszczeń biologicznych najszybciej zachodzą w glebie ........
- Toksoplazmoza to choroba zakaźna przenoszona na człowieka przez ........
- Łatwoślizgi służą do ........
- Lęk to charakterystyczny objaw ........
- Wskaż przyczynę zawału mięśnia sercowego. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: