LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 20081 - Wartość tętna 98 uderzeń na minutę jest objawem występowaniu u pacjenta
 • Pytanie nr 20082 - Epilepsja to choroba układu
 • Pytanie nr 20083 - Nieprawidłowości w fizjologii i budowie mięśni to
 • Pytanie nr 20084 - Przemianami psychicznymi człowieka zachodzącymi we wszystkich okresach jego życia zajmuje się psy...
 • Pytanie nr 20085 - Andragogika to dziedzina pedagogiki zajmująca się kształceniem
 • Pytanie nr 20086 - Na rysunku budowy żołądka literą X oznaczono miejsce połączenia żołądka
 • Pytanie nr 20087 - Kość jarzmowa jest elementem budowy
 • Pytanie nr 20088 - Procesy unieszkodliwiania zanieczyszczeń biologicznych najszybciej zachodzą w glebie
 • Pytanie nr 20089 - Niedobór witaminy C w pożywieniu może być przyczyną zachorowania na
 • Pytanie nr 20090 - Toksoplazmoza to choroba zakaźna przenoszona na człowieka przez
 • Pytanie nr 20091 - Sprzętem pomocniczym dla osób, które mają trudności z samodzielnym korzystaniem z toalety, jest
 • Pytanie nr 20092 - Łatwoślizgi służą do
 • Pytanie nr 20093 - Ortezy stosuje się pomocniczo w profilaktyce
 • Pytanie nr 20094 - Lęk to charakterystyczny objaw
 • Pytanie nr 20095 - Objaw niewydolności prawej komory serca to
 • Pytanie nr 20096 - Wskaż przyczynę zawału mięśnia sercowego.
 • Pytanie nr 20097 - Zabieg pielęgnacyjny to
 • Pytanie nr 20098 - Zabieg, który może wykonać opiekun medyczny, to
 • Pytanie nr 20099 - Zabieg higieniczny to
 • Pytanie nr 20100 - Chora długotrwale przebywająca w łóżku ma trudności z przełykaniem posiłków. Które działanie opie...
 • Pytanie nr 20101 - Posługiwanie się materiałami pozbawionymi bakterii i ich zarodków to
 • Pytanie nr 20102 - Pacjentce wymieniono worek na mocz. W jaki sposób należy postąpić z workiem zanieczyszczonym mocz...
 • Pytanie nr 20103 - Jeżeli podczas mycia głowy pacjenta w łóżku opiekun użył jednorazowego fartucha, to po wykonaniu ...
 • Pytanie nr 20104 - Który z aktów prawnych określa prawa podopiecznych hospicjum stacjonarnego?
 • Pytanie nr 20105 - Funkcją tchawicy nie jest
 • Pytanie nr 20106 - Prowadzenie siedzącego trybu życia może być przyczyną powstania
 • Pytanie nr 20107 - Aby w bezpieczny sposób udrożnić drogi oddechowe u nieprzytomnej osoby, należy
 • Pytanie nr 20108 - Jeżeli w wyniku działania promieni słonecznych doszło do podrażnienia skóry pacjenta, to należy m...
 • Pytanie nr 20109 - W jaki sposób należy pielęgnować jamę ustną niesamodzielnej pacjentce, która ma zmiany błony śluz...
 • Pytanie nr 20110 - Toaletę krocza u pacjentki leżącej należy wykonywać
 • Pytanie nr 20111 - Pacjent ma założoną sondę żołądkową przez usta. Która część ciała wymaga częstej higieny?...
 • Pytanie nr 20112 - Po umyciu skóry pacjenta wokół stomii należy ją
 • Pytanie nr 20113 - Oklepywanie pleców pacjentki należy wykonać
 • Pytanie nr 20114 - Mycie twarzy pacjentki niesamodzielnej należy rozpocząć
 • Pytanie nr 20115 - Do wykonania okładu ciepłego należy zastosować
 • Pytanie nr 20116 - Staranne mycie rąk przed spożywaniem posiłków zapobiega powstawaniu
 • Pytanie nr 20117 - Stosowanie diety bogatej w błonnik powoduje
 • Pytanie nr 20118 - Aby zapobiegać zachorowaniu na raka szyjki macicy, badanie cytologiczne należy wykonywać co najmn...
 • Pytanie nr 20119 - Którą formę aktywizacji należy zaproponować pacjentowi po przebytym zawale mięśnia sercowego we w...
 • Pytanie nr 20120 - Aby zaktywizować pacjenta z lekką depresją, należy mu zaproponować
 • Pytanie nr 20121 - Pacjentowi z niedowładem kończyn dolnych, w pierwszym okresie rehabilitacji, należy zaproponować ...
 • Pytanie nr 20122 - W celu zaktywizowania słabo widzącej pacjentki w podeszłym wieku, która ma założony opatrunek gip...
 • Pytanie nr 20123 - Który ze znaków informuje o skażeniu biologicznym?
 • Pytanie nr 20124 - Jeżeli pomiaru temperatury ciała dokonywano w uchu pacjenta, to po zmierzeniu temperatury nakładk...
 • Pytanie nr 20125 - Do wykonania toalety pacjenta w łóżku, opiekun zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki powinien...
 • Pytanie nr 20126 - Aby zapobiegać powstawaniu odleżyn u pacjenta unieruchomionego w łóżku, należy
 • Pytanie nr 20127 - Zużyty worek stomijny należy
 • Pytanie nr 20128 - Bandaż wykorzystany do wykonania okładu należy wyrzucić
 • Pytanie nr 20129 - Podczas przygotowania przyborów i sprzętu do wykonania mycia włosów pacjentce w łóżku, opiekun me...
 • Pytanie nr 20130 - Podczas wykonywania czynności higienicznych nastąpiło u obłożnie chorej pacjentki zatrzymanie krą...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ