LOGOWANIE

Kwalifikacja E3 + E4 - CZERWIEC 2008


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E3 + E4 - CZERWIEC 2008':

- Wielkością charakterystyczną dla układu elektrycznego mierzoną w watach jest ........
- Schemat przedstawia układ połączeń ........
- Schemat przedstawia program sterowania napisany w języku ........
- Rysunek przedstawia siłownik pneumatyczny o mocowaniu ........
- Rysunek przedstawia zawór ........
- Układ sterowania pneumatycznego przedstawiony na schemacie zawiera ........
- Na rysunku przedstawiono przekrój siłownika pneumatycznego ........
- Na rysunku przedstawiono krokowy diagram stanów dwóch siłowników pneumatycznych M1 i M2. W pierwszym kroku ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja E3 + E4 - CZERWIEC 2008