LOGOWANIE

Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2008

(Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2008':

- Urządzeniem mechatronicznym nie jest ........
- Schemat przedstawia program sterowania napisany w języku ........
- Diagram przedstawia sygnał wejściowy IN i sygnał wyjściowy Q przekaźnika czasowego. Jest to przekaźnik realizujący ........
- Na rysunku przedstawiono krokowy diagram stanów dwóch siłowników pneumatycznych M1 i M2. W pierwszym kroku ........
- Zależność między ciśnieniem p, temperaturą T i objętością V powietrza opisuje zależność poniżej. Obniżenie temperatury powietrza przy jego stałej objętości ........
- Przedstawione na rysunku przebiegi czasowe są właściwe dla licznika o cyklu zliczania ........
- Wymiany tranzystora wyjściowego CMOS sterownika PLC należy dokonywać stosując ........
- Sterownik PLC przedstawiony na schemacie realizuje program sterowniczy przedstawiony poniżej.
Po zadziałaniu czujnika S2 ma nastąpić natychmiastowe zatrzymanie silnika załączanego stycznikiem K1. Przerwanie przewodu łączącego czujnik S2 z wejściem I 0.02 sterownika oznacza ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: