LOGOWANIE

Kwalifikacja AU32 - STYCZEŃ 2015

(Organizacja transportu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU32 - STYCZEŃ 2015':

- Licencji na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego udziela się na czas określony, nie krótszy niż ........
- Proces łączenia niewielkich przesyłek (między innymi od różnych dostawców, dla różnych odbiorców) w celu transportu ich w jednym kontenerze to ........
- Etykieta logistyczna GS1 służy do ........
- Odbiorca wskazany w krajowym samochodowym liście przewozowym kwituje odbiór towaru na egzemplarzu zwanym ........
- Która konwencja reguluje warunki międzynarodowych przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych i specjalnych środków transportu przeznaczonych do ich przewozu? ........
- Na podstawie tabeli określ, ile platform kolejowych o długości ładunkowej 18 660 mm należy podstawić do załadunku 6-ciu kontenerów typu 1B ........
- Który rodzaj kontenera jest przeznaczony do przewozu ładunków przekraczających wysokość kontenera standardowego lub których nie można załadować do standardowego kontenera przez drzwi ze względów manipulacyjnych? ........
- Różnicowanie pionowe stawek taryfowych odbywa się ze względu na ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: