LOGOWANIE

Kwalifikacja A32 - STYCZEŃ 2015

(Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A32 - STYCZEŃ 2015':

- Jednostka gospodarcza, tworzona przez minimum 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne, której celem jest prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej w interesie zrzeszonych członków, to ........
- W celu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy dysponować kapitałem w wysokości minimum ........
- Jaką strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa przedstawiono na schemacie? ........
- Przedsiębiorstwo produkcyjne zatrudnia 10 pracowników. Każdy z nich, w ciągu miesiąca, pracuje 22 dni po 8 godzin dziennie. Ile środków finansowych należy zaplanować na miesięczne płace, jeżeli stawka wynagrodzenia zasadniczego wynosi 15 zł/rbh, a dodatkowe koszty pracy (premie, ubezpieczenia) są na poziomie 30% wynagrodzenia zasadniczego? ........
- Tabela przedstawia liczbę zamówień skompletowanych w ciągu tygodnia. Ile wyniosła efektywność kompletowania w piątek, jeżeli jako wydajność standardową przyjęto średnią dzienną wielkość kompletacji zamówień w danym okresie? ........
- Środkiem miejskiego transportu zbiorowego charakteryzującym się dużą zdolnością przewozową, trakcją zasilającą w postaci trzeciej szyny oraz torowiskiem poprowadzonym na ogół pod powierzchnią ziemi, jest ........
- Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to model administracyjny ........
- Dokumentem określającym zasady i tryb postępowania w wykonywaniu typowych, powtarzających się czynności biurowych oraz sposób postępowania z aktami jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: A.32-X-15.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: