LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2006


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2006':

- Wskaż zapis określający pasowanie według zasady stałego otworu. ........
- Przedstawiony na rysunkach technicznych symbol umieszczany na powierzchni obrabianej oznacza, że obróbkę tej powierzchni należy przeprowadzić techniką ........
- Wskaż połączenie spoczynkowe nierozłączne. ........
- Symbol ŁH15 oznacza stal ........
- Wskaż sposób obróbki, która zapewni uzyskanie chropowatości powierzchni Ra=0,16 mikrometra. ........
- Obróbka skrawaniem, w czasie której narzędzie wykonuje obrotowy ruch roboczy, a przedmiot ruch posuwowy, to ........
- Zabiegiem końcowym wykonywania otworu fi 8H6 będzie ........
- Na rysunku mechanizmu jarzmowego cyfrą 1 oznaczono ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2006