LOGOWANIE

Kwalifikacja EE4 + EE5 - CZERWIEC 2014


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE4 + EE5 - CZERWIEC 2014':

- Na rysunku przedstawiono symbol graficzny ........
- Jaki element oprawy oświetleniowej przedstawiono na rysunku? ........
- Który z wymienionych elementów instalacji elektrycznej zabezpiecza silnik elektryczny trójfazowy przed skutkami przeciążeń? ........
- Na którym rysunku przedstawiono symbol graficzny łącznika świecznikowego? ........
- W którym silniku elektrycznym wirnik obraca się ze stałą prędkością obrotową w zakresie zmian obciążenia od zera do znamionowego? ........
- Schemat jakiego urządzenia energoelektronicznego przedstawiono na rysunku? ........
- Rolą odgromnika zaworowego w sieci elektrycznej jest zapewnienie ........
- Podstawową rolą wyłącznika różnicowoprądowego w instalacji elektrycznej jest wyłączenie napięcia zasilającego w przypadku ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: