LOGOWANIE

Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2007

(Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2007':

- Rysunek przedstawia symbol graficzny bramki ........
- Przedstawiony program sterowniczy to program napisany w języku ........
- Na rysunku przedstawiono przekrój siłownika pneumatycznego ........
- Rysunek przedstawia diagram krokowy sterowania siłownikami A i B Tłoczyska obu siłowników są wysunięte. W następnym kroku tłoczysko siłownika B ........
- Przedstawiony na rysunku układ jest symbolem regulatora typu ........
- Sterownik PLC przedstawiony na schemacie realizuje program sterowniczy Po zadziałaniu czujnika S2 ma nastąpić natychmiastowe zatrzymanie silnika załączanego stycznikiem K1. Przerwanie przewodu łączącego czujnik S2 z wejściem I 0.02 sterownika oznacza ........
- Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej wykonuje się ........
- Na rysunku przedstawiono wykres zależności sygnału wyjściowego od wielkości regulowanej (temperatury) regulatora ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2007