LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 + AU32 - CZERWIEC 2015


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 + AU32 - CZERWIEC 2015':

- Cechą charakterystyczną zaopatrzenia w systemie Just in Time jest ........
- Operator logistyczny realizuje małe wielkości zamówień i częste dostawy materiałów do produkcji samochodu. Taki system charakteryzuje się ........
- Logistyka zewnętrzna przedsiębiorstwa obejmuje planowanie ........
- Kosztem zmiennym w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest ........
- Po połączeniu analizy ABC z analizą XYZ kombinację AX charakteryzuje ........
- Przy organizowaniu zadań transportowych czynnikiem zależnym od spedytora, wpływającym na przebieg procesu transportowego, jest ........
- W magazynie wyróżniamy dwa rodzaje składowania: rzędowe i blokowe. Cechą składowania blokowego jest ........
- W celu zabezpieczenia się przed przewidywanymi podwyżkami cen tworzy się zapas ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: