LOGOWANIE

Kwalifikacja AU68 - CZERWIEC 2015

(Obs艂uga klienta w jednostkach administracji)


WYBIERZ ILO艢膯 PYTA艃:


Przyk艂adowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU68 - CZERWIEC 2015':

- Akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik wojew贸dztwa, organ powiatu oraz organ gminy og艂asza si臋 ........
- Pe艂nomocnictwo udzielone przez przedsi臋biorc臋, kt贸re obejmuje umocowanie do czynno艣ci s膮dowych i pozas膮dowych, zwi膮zanych z prowadzeniem przedsi臋biorstwa, to ........
- Elementem przedmiotowo istotnym umowy sprzeda偶y jest ........
- Zasi艂ek chorobowy, 艣wiadczenie rehabilitacyjne, zasi艂ek wyr贸wnawczy, zasi艂ek macierzy艅ski i zasi艂ek opieku艅czy to 艣wiadczenia wyp艂acane z ubezpieczenia ........
- Wska偶 cech臋, kt贸ra nie dotyczy organu administracji publicznej. ........
- Z ka偶dej czynno艣ci post臋powania maj膮cej istotne znaczenie dla rozstrzygni臋cia sprawy, w szczeg贸lno艣ci przes艂uchania stron i 艣wiadk贸w, ogl臋dzin oraz rozprawy, organ administracji publicznej sporz膮dza ........
- Co do zasady, od wydanego przez wojew贸dzki s膮d administracyjny wyroku lub postanowienia ko艅cz膮cego post臋powanie w sprawie, przys艂uguje ........
- Sprawozdaniem finansowym, zawieraj膮cym informacje o warto艣ci i strukturze maj膮tku jednostki (aktywach) oraz 藕r贸d艂ach finansowania tego maj膮tku (pasywach) wed艂ug stanu na 31 grudnia, jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawod贸w: