LOGOWANIE

Kwalifikacja A35 - WRZESIEŃ 2015

(Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A35 - WRZESIEŃ 2015':

- Dochód spółki akcyjnej opodatkowany jest ........
- Który opis charakteryzuje spółkę cywilną? ........
- Który dokument powinien sporządzić sprzedawca, aby udokumentować zwrot sprzedanych towarów do magazynu po uznaniu reklamacji odbiorcy? ........
- Przedsiębiorstwo płaci przelewem za usługi na podstawie otrzymanej faktury. Który błąd na poleceniu przelewu uniemożliwi realizację płatności przez bank? ........
- Właściciel Sklepu PUCHATEK (płatnik podatku VAT) stosuje przy sprzedaży towarów marżę w wysokości 50% ceny sprzedaży netto. Na podstawie załączonej faktury zakupu towaru, oblicz jednostkową cenę sprzedaży brutto sanek dziecięcych. ........
- Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ, w którym kwartale średni zapas towarów odnawiano najczęściej. ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli, oblicz kwotę zobowiązania z tytułu podatku VAT podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego za sierpień 2015 r. ........
- Pracownik biurowy zatrudniony w pięciodniowym systemie czasu pracy złożył wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie od 23 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Ile dni urlopu wykorzystał pracownik na podstawie tego wniosku? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: A.35-X-15.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: