LOGOWANIE

Kwalifikacja MG17 - CZERWIEC 2015

(Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG17 - CZERWIEC 2015':

- Rysunek przedstawia schemat działania ........
- Zasadę poprawnego osadzania łożysk kulkowych poprzecznych przedstawia rysunek oznaczony literą ........
- Do wykonania połączenia części maszyn kołkiem walcowym o średnicy 08 mm należy zastosować następujące narzędzia: ........
- Mechanizm tarcia płynnego pomiędzy powierzchniami stykających się części przedstawia rysunek oznaczony literą ........
- Zgodnie z zaprezentowanym fragmentem instrukcji obsługi frezarki czyszczenie wszystkich części maszyny i naoliwienie powierzchni ślizgowych należy wykonywać ........
- Sprzęgło przełączalne (rozłączne) przedstawia rysunek oznaczony literą ........
- Który rysunek przedstawia schemat działania hamulca wielopłytkowego? ........
- Do pomiaru chropowatości powierzchni należy zastosować ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: