LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - WRZESIEŃ 2015

(Obsługa magazynów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - WRZESIEŃ 2015':

- Przedstawiony symbol graficzny informuje, że opakowanie nadaje się do ........
- System zamawiania, w którym w stałych odstępach czasu dokonuje się przeglądu stanu zapasów i na podstawie wyniku ustala się wielkość zamówienia, to system ........
- Które z wymienionych urządzeń przeładunkowych przedstawiono na zdjęciu? ........
- Wydzielona strefa kompletacji powinna znajdować się pomiędzy strefami ........
- Informacje zawarte w kodzie kreskowym EAN-8 to numer ........
- Jaka będzie wartość wskaźnika kosztów utrzymania powierzchni magazynowej w skali roku, gdy roczny koszt magazynowania wynosi 450 000 zł, a powierzchnia użytkowa magazynu to 900 m2? ........
- W łańcuchu dostaw występują powiązania pomiędzy kolejnymi ogniwami. Przedstawione na rysunku powiązania to ........
- Centra logistyczne, które zapewniają dostęp do infrastruktury transportowej przynależnej do co najmniej dwóch gałęzi transportu to centra ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: