LOGOWANIE

Kwalifikacja E14 - WRZESIEŃ 2015

(Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E14 - WRZESIEŃ 2015':

- W języku CSS właściwość font-size przyjmuje, według słów kluczowych, wartości ........
- Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować ........
- Najprostszą i najmniej pracochłonną metodą przetestowania działania witryny internetowej w wielu przeglądarkach i ich różnych wersjach jest ........
- Plik graficzny należy zapisać w formacie GIF, jeżeli ........
- Baza danych zawiera tabelę uczniowie z polami: imie, nazwisko, klasa. Aby odnaleźć imiona i nazwiska tych uczniów, których nazwiska rozpoczynają się literą M, należy zastosować polecenie SQL ........
- Aby utworzyć relację jeden do wielu, w tabeli po stronie "wiele", należy zdefiniować ........
- Baza danych 6-letniej szkoły podstawowej zawiera tabelę szkoła z polami: imie, nazwisko, klasa. Wszyscy uczniowie klas 1 do 5 zdali do następnej klasy. Aby zwiększyć wartość w polu klasa o 1 należy użyć polecenia ........
- W MS SQL Server polecenie RESTORE DATABASE służy do ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.14-X-15.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: