LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 22831 - Który z wymienionych znaczników języka HTML nie iest stosowany w celu formatowania tekstu?
 • Pytanie nr 22832 - Aby zdefiniować w języku HTML listę nienumerowaną, należy użyć znacznika
 • Pytanie nr 22833 - W języku CSS właściwość font-size przyjmuje, według słów kluczowych, wartości
 • Pytanie nr 22834 - W języku CSS, w celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstępu między elementem...
 • Pytanie nr 22835 - Funkcja "drzewo kontekstowe" edytora WYSIWYG Adobe Dreamweaver służy do
 • Pytanie nr 22836 - Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcion...
 • Pytanie nr 22837 - Znacznik metajęzyka HTML należy umieścić
 • Pytanie nr 22838 - Prawidłowy, zgodny ze standardem języka XHTML, zapis samozamykającego się znacznika odpowiadające...
 • Pytanie nr 22839 - Najprostszą i najmniej pracochłonną metodą przetestowania działania witryny internetowej w wielu ...
 • Pytanie nr 22840 - Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania
 • Pytanie nr 22841 - Kolor zapisany kodem RGB, o wartości rgb(255, 128, 16) w kodzie szesnastkowym będzie miał wartość...
 • Pytanie nr 22842 - Plik graficzny należy zapisać w formacie GIF, jeżeli
 • Pytanie nr 22843 - Aby dopasować dźwięk do danego poziomu głośności, należy użyć efektu
 • Pytanie nr 22844 - Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie
 • Pytanie nr 22845 - Baza danych zawiera tabelę uczniowie z polami: imie, nazwisko, klasa. Aby odnaleźć imiona i nazwi...
 • Pytanie nr 22846 - Baza danych zawiera tabelę artykuły z polami: nazwa, typ, producent, cena. Aby wyświetlić wszystk...
 • Pytanie nr 22847 - Wartość pola tabeli pełniącego rolę klucza podstawowego
 • Pytanie nr 22848 - Aby utworzyć relację jeden do wielu, w tabeli po stronie "wiele", należy zdefiniować
 • Pytanie nr 22849 - Narzędziem służącym do grupowania i prezentowania informacji z wielu rekordów w celu ich drukowan...
 • Pytanie nr 22850 - Aby uprościć wprowadzanie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
 • Pytanie nr 22851 - Baza danych 6-letniej szkoły podstawowej zawiera tabelę szkoła z polami: imie, nazwisko, klasa. W...
 • Pytanie nr 22852 - Uprawnienia obiektowe, nadawane użytkownikom serwera bazy danych, mogą pozwalać lub zabraniać
 • Pytanie nr 22853 - Przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa bazy danych, tak aby kopia ta była poprawna i możliwa do pó...
 • Pytanie nr 22854 - W MS SQL Server polecenie RESTORE DATABASE służy do
 • Pytanie nr 22855 - W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości
 • Pytanie nr 22856 - Dany jest fragment kodu PHP z zadeklarowaną zmienną typu tablicowego W wyniku wykonania kodu zost...
 • Pytanie nr 22857 - Przedstawiony kod języka PHP
 • Pytanie nr 22858 - W języku JavaScript poprawnie nadana zmienna to
 • Pytanie nr 22859 - Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać: Zakładając, że zmienne: a, b, c przechowują war...
 • Pytanie nr 22860 - Wynikiem działania pętli będzie wypisanie liczb
 • Pytanie nr 22861 - Funkcja zapisana w języku PHP ma postać jak poniżej. Jej zadaniem jest
 • Pytanie nr 22862 - Wykonanie kodu JavaScript w przeglądarce wymaga
 • Pytanie nr 22863 - Kod strony WWW napisanej w języku PHP
 • Pytanie nr 22864 - Zakładając, że zmienna tablicowa $tab jest wypełniona liczbami naturalnymi, wynikiem programu będ...
 • Pytanie nr 22865 - Fragment kodu w języku JavaScript realizujący dodawanie dwóch liczb ma poniższą postać. Aby dodaw...
 • Pytanie nr 22866 - Komentarz w języku JavaScript rozpoczyna się od znaku lub znaków
 • Pytanie nr 22867 - Polecenie pg_connect języka PHP służy do połączenia się z bazą
 • Pytanie nr 22868 - Aby zamieścić aplikację PHP w Internecie, należy jej pliki źródłowe skopiować na serwer za pomocą...
 • Pytanie nr 22869 - Personalizowanie wyglądu strony dla danego użytkownika i jego identyfikacja w serwisie są możliwe...
 • Pytanie nr 22870 - Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięk...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ