LOGOWANIE

Kwalifikacja EE9 - WRZESIEŃ 2015

(Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE9 - WRZESIEŃ 2015':

- Funkcja "drzewo kontekstowe" edytora WYSIWYG Adobe Dreamweaver służy do ........
- Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania ........
- Baza danych zawiera tabelę uczniowie z polami: imie, nazwisko, klasa. Aby odnaleźć imiona i nazwiska tych uczniów, których nazwiska rozpoczynają się literą M, należy zastosować polecenie SQL ........
- Aby uprościć wprowadzanie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować ........
- W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości ........
- Wynikiem działania pętli będzie wypisanie liczb ........
- Fragment kodu w języku JavaScript realizujący dodawanie dwóch liczb ma poniższą postać. Aby dodawanie wykonane było po kliknięciu przycisku o nazwie "dodaj", należy w wykropkowane miejsce wstawić ........
- Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: