LOGOWANIE

Kwalifikacja INF3 - WRZESIEŃ 2015

(Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja INF3 - WRZESIEŃ 2015':

- Aby zdefiniować w języku HTML listę nienumerowaną, należy użyć znacznika ........
- W języku CSS, w celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstępu między elementem a otaczającym go obramowaniem, należy użyć polecenia ........
- Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować ........
- Prawidłowy, zgodny ze standardem języka XHTML, zapis samozamykającego się znacznika odpowiadającego za łamanie linii ma postać ........
- Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania ........
- Plik graficzny należy zapisać w formacie GIF, jeżeli ........
- Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie ........
- Baza danych zawiera tabelę artykuły z polami: nazwa, typ, producent, cena. Aby wyświetlić wszystkie nazwy artykułów wyłącznie typu pralka, dla których cena jest z przedziału 1 000 PLN i 1 500 PLN, należy zastosować polecenie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: