LOGOWANIE

Kwalifikacja E6 - WRZESIEŃ 2015

(Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E6 - WRZESIEŃ 2015':

- Przełącznik satelitarny umożliwia podłączenie ........
- Który standard kompresji audioMdeo jest wykorzystywany w Polsce w odbiorniku telewizji cyfrowej naziemnej DVB-T? ........
- Urządzenie przedstawione na zdjęciu to ........
- Przewód światłowodowy Toslink stosowany jest do podłączenia ........
- Przyrząd przedstawiony na zdjęciu nie służy do zarabiania przewodów typu ........
- Skrętka nieekranowana folią ma oznaczenie ........
- Podpisanie wiązki przewodów na schemacie elektrycznym 2xYDY3xl,5 mm2 oznacza, że w wiązce znajdują się ........
- Poniżej przedstawiono schemat montażowy domofonu. Jakim kolorem opisana jest żyła zasilająca? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.06-X-15.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: