LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 22991 - W celu dopasowania impedancji anteny do impedancji przewodu stosuje się
 • Pytanie nr 22992 - Przełącznik satelitarny umożliwia podłączenie
 • Pytanie nr 22993 - Zadaniem konwertera satelitarnego jest
 • Pytanie nr 22994 - Które zdjęcie przedstawia konwerter TWIN niebędacy monoblokiem?
 • Pytanie nr 22995 - Który standard kompresji audioMdeo jest wykorzystywany w Polsce w odbiorniku telewizji cyfrowej n...
 • Pytanie nr 22996 - Rozgałęźnik służący do rozdzielania lub sumowania sygnałów radiowych i telewizyjnych w instalacja...
 • Pytanie nr 22997 - Antena przedstawiona na rysunku to
 • Pytanie nr 22998 - Urządzenie przedstawione na zdjęciu to
 • Pytanie nr 22999 - Który z symboli graficznych przedstawia multiplekser?
 • Pytanie nr 23000 - Na zdjęciu przedstawiona jest antena
 • Pytanie nr 23001 - Przewód światłowodowy Toslink stosowany jest do podłączenia
 • Pytanie nr 23002 - Bezdotykowy standard karty stosowanej w systemach kontroli dostępu to
 • Pytanie nr 23003 - Jakiego typu złącza mogą być zaciskane przy pomocy narzędzia przedstawionego na zdjęciu?
 • Pytanie nr 23004 - Przyrząd przedstawiony na zdjęciu nie służy do zarabiania przewodów typu
 • Pytanie nr 23005 - Wskaż rysunek, na którym jest prawidłowo ułożona instalacja elektryczna.
 • Pytanie nr 23006 - Linka o zwiększonej giętkości, splatana z wielu drobnych drucików miedzianych, ma oznaczenie lite...
 • Pytanie nr 23007 - Skrętka nieekranowana folią ma oznaczenie
 • Pytanie nr 23008 - Do wykonywania instalacji odbiorczej ogniw fotowoltaicznych należy zastosować kabel typu
 • Pytanie nr 23009 - W złączu RJ-45 zarobionym w standardzie EIA/TIA T568B - prostym do drugiego pinu podłączona jest ...
 • Pytanie nr 23010 - Podpisanie wiązki przewodów na schemacie elektrycznym 2xYDY3xl,5 mm2 oznacza, że w wiązce znajduj...
 • Pytanie nr 23011 - Podłączenie czujnika PIR do linii parametrycznej 2EOL (DEOL) wymaga
 • Pytanie nr 23012 - Poniżej przedstawiono fragment dokumentacji technicznej gniazda SCART. Z jakiego styku należy pob...
 • Pytanie nr 23013 - Poniżej przedstawiono schemat montażowy domofonu. Jakim kolorem opisana jest żyła zasilająca?
 • Pytanie nr 23014 - W instalacji antenowej przeznaczonej do pracy w podwyższonej wilgotności i zmiennych temperaturac...
 • Pytanie nr 23015 - Skutkiem widocznego na zdjęciu zaśnieżenia anteny jest
 • Pytanie nr 23016 - Miernik przedstawiony na zdjęciu służy do pomiaru sygnału w telewizji
 • Pytanie nr 23017 - Do pomiaru natężenia prądu w obwodzie elektrycznym należy wykorzystać
 • Pytanie nr 23018 - Miernik przedstawiony na zdjęciu służy do testowania instalacji
 • Pytanie nr 23019 - Do badania ciągłości żył przewodu teletechnicznego należy wykorzystać
 • Pytanie nr 23020 - Przyrząd przedstawiony na zdjęciu przeznaczony jest do
 • Pytanie nr 23021 - Umieszczony na urządzeniach elektrycznych piktogram ostrzega serwisanta przed
 • Pytanie nr 23022 - Pomiar parametrów instalacji antenowej DVB-T wymaga sprawdzenia
 • Pytanie nr 23023 - Do czynności konserwacyjnych instalacji alarmowej nie należy
 • Pytanie nr 23024 - Konserwacja sprawnych elektronicznych systemów zabezpieczeń powinna odbywać się w okresach przewi...
 • Pytanie nr 23025 - Wskaż właściwą kolejność wykonywania czynności związanych ze sprawdzeniem przewodu instalacji sie...
 • Pytanie nr 23026 - Jeżeli po wykonaniu instalacji domofonu i podłączeniu napięcia zasilającego w słuchawce słychać p...
 • Pytanie nr 23027 - Której z czynności nie zalicza się do konserwacji instalacji domofonowej?
 • Pytanie nr 23028 - Niepoprawna impedancja falowa kabla koncentrycznego świadczy o uszkodzeniu
 • Pytanie nr 23029 - Wzrost pojemności skutecznej torów transmisyjnych dla kabla UTP świadczy o
 • Pytanie nr 23030 - Na przedstawionym fragmencie instalacji monitoringu sygnał z kamery B? można lokalnie oglądać na ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ