LOGOWANIE

Kwalifikacja EE3 - WRZESIEŃ 2015

(Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE3 - WRZESIEŃ 2015':

- Który standard kompresji audioMdeo jest wykorzystywany w Polsce w odbiorniku telewizji cyfrowej naziemnej DVB-T? ........
- Na zdjęciu przedstawiona jest antena ........
- Wskaż rysunek, na którym jest prawidłowo ułożona instalacja elektryczna. ........
- Podpisanie wiązki przewodów na schemacie elektrycznym 2xYDY3xl,5 mm2 oznacza, że w wiązce znajdują się ........
- Skutkiem widocznego na zdjęciu zaśnieżenia anteny jest ........
- Przyrząd przedstawiony na zdjęciu przeznaczony jest do ........
- Wskaż właściwą kolejność wykonywania czynności związanych ze sprawdzeniem przewodu instalacji sieci komputerowej. ........
- Na przedstawionym fragmencie instalacji monitoringu sygnał z kamery B? można lokalnie oglądać na komputerze. Rejestrator jednak sygnalizuje brak takiego sygnału. Wskaż prawdopodobnie uszkodzone połączenie kablowe. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: